ReFresh White Sensation – 20 kom.

494,00 RSD

ReFresh deterdžent u kapsulama kreiran je u skladu sa najsavremenijim standardima i metodama i garantuje efikasno pranje veša tako što prodire duboko u vlakna i savršeno uklanja fleke. Namenjen je za pranje odeće kako dečije tako i za odrasle.

ReFresh White Sensation 20 kom. 

  • Superiorna moć čišćenja i intenzivna snaga uklanjanja fleka
  • Sofisticirana nega vlakana
  • Sprečava sivilo odeće, održava belinu
Šifra proizvoda: 8606111891074 Kategorija:

ReFresh White Sensation je koncentrovani deterdžent za beli veš, u kapsulama za mašinsko pranje veša. Pažnja. Izaziva iritaciju kože. Dovodi do jake iritacije oka. Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama. Sadrži Subtilisin. Može da izazove alergijsku reakciju. Ako je potreban medicinski savet, sa sobom poneti ambalažu ili etiketu proizvoda.

Čuvati van domašaja dece. AKO SE PROGUTA: Isprati usta. Ne izazivati povracanje. AKO DOSPE NA KOŽU: Oprati sa puno sapuna i vode. AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukoliko imate kontaktna sočiva, uklonite ih. Nastavite sa ispiranjem. Hitno pozvati Centar za kotrolu trovanja ili se obratiti lekaru. Ako dođe do iritacije oka: Potražiti medicinski savet/mišljenje. Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa nacionalnim propisima.